Montaż ogrodzenia polega na przygotowaniu podłoża, zamontowaniu słupków i przymocowaniu do nich przęseł i bramy