Ogrodzenie pozwala na oddzielenie terenu od otoczenia oraz zapewnia ochronę prywatności.