Cena stali – wpływ Covid-19 oraz wojny na Ukrainie

Pandemia Covid stała się początkiem ogromnych zmian cen stali na skale globalną w każdej dziedzinie, nie ominęło to też sekcji produkcji stali czyli hut. Jednak większość komplikacji generowanych przez COVID-19 to już historia. Też Covid-19 nie miał tak ogromnego wpływu na dostępność surowca

W 2022 roku dotknął nas gorszy problem – czyli wojna w Ukrainie. Wojna wpłynęła na cenę stali nie tylko na wzrost cen wyrobów metalowych, ale również na dostępność i ciągłość dostaw, gdyż zarówno Ukraina, jak i rosja to znaczący producenci stali, a także rudy żelaza i węgla. W sumie import z rosji i Ukrainy stanowił ponad 20 proc. importu stali do Polski.

 

Cena stali- wojna winduje ją bardzo mocno w górę , jak jest widoczne na poniższym diagramie

Wpływ Covid-19 oraz wojny na ceny wyrobów metalowych
Ceny stali, na niebiesko walcowane wyroby metalowe na wykresie 2019-2022

Stal, mimo że cena na początku 2022 roku jest bardzo wysoka, znikała ze składów w błyskawicznym tempie. Hurtownie są zaopatrzone w minimalne ilości blach, profili czy prętów. Przedłużająca się wojna oraz embargo na rosję, bardzo pogarsza stan rynku z dostępnością.

 

Jednak z  końcem maja i początkiem czerwca 2022 obserwujemy spadki ceny stali, co potwierdzają też indeksy cen stali puds..

 

Niepokój na rynku stali już się zakończył – udało się znaleźć alternatywne kierunki dostaw surowca, zastąpił je import tego produktu m.in. z Iranu i Turcji.

Pomocne w stabilizacji cen okazały się też obawy o recesję oraz utrzymująca się słaba sytuacja na rynku motoryzacyjnym.

 

To wszystko nie pozostaje bez wpływu na ceny wyrobów metalowych nie tylko w Polsce, ale i w Europie – Większość monitorowanych przez Polską Unię Dystrybutorów Stali wyrobów powróciła do poziomów cenowych sprzed wybuchu wojny, co oznacza, że etap korekty mamy za sobą.

Zapraszamy do kontaktu

Przeczytaj artykuł wzornictwo ogrodzeń w 2022 KLIKNIJ