Import stali odnosi się do przywozu stali z zagranicy, który może być stosowany w produkcji różnych wyrobów metalowych, w tym ogrodzeń.