Postawienie ogrodzenia bez pozwolenia: co trzeba wiedzieć

Wiele osób decyduje się na postawienie ogrodzenia na swoim terenie, jednak nie zawsze wie, że nie zawsze jest to wymagane pozwolenie. Istnieją jednak pewne wymagania, które należy spełnić, aby uniknąć konsekwencji prawnych. W tym artykule omówimy, co trzeba wiedzieć o postawieniu ogrodzenia bez pozwolenia i jakie są wymagania do spełnienia.

dom z ogrodem i z bramą wjazdową, furtką i przęsłami metalowymi

Pomimo tego, że budowa ogrodzenia nie wymaga pozwolenia, istnieją pewne wymagania dotyczące wysokości i bezpieczeństwa. Wysokość ogrodzenia nie może być większa niż 2 metry i nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Przepisy zabraniają także umieszczania na ogrodzeniu na wysokości mniejszej niż 1,8 metra ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła i innych podobnych materiałów. Z tego powodu ważne jest, aby przestrzegać tych wymagań i zachować odpowiednie standardy bezpieczeństwa podczas budowy ogrodzenia.

brama dwuskrzydłowa i furtka wjazd na posesję

Dlatego też ważne jest, aby upewnić się, że budowa ogrodzenia jest zgodna z przepisami prawnymi, zarówno w kwestii wysokości, jak i bezpieczeństwa. Konieczne jest także uwzględnienie przepisów dotyczących ochrony środowiska i krajobrazu, a także uwzględnienie wpisów do planów zagospodarowania przestrzennego. W przypadku wątpliwości, zalecane jest skonsultowanie się z odpowiednimi władzami i specjalistami, aby upewnić się, że budowa ogrodzenia jest zgodna z prawem. Pamiętajmy, że nielegalne budowanie może prowadzić do konsekwencji prawnych, takich jak na przykład konieczność rozebrania ogrodzenia.

brama dwuskrzydłowa, furtka i przęsła ogrodzenie domu

Jakie wymogi trzeba spełnić ?

Budowa ogrodzenia jest jednym z czynników decydujących o charakterze i wyglądzie naszej nieruchomości. Ma ona także znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa i prywatności, a także jest elementem, który pomaga określić granice naszej działki. Dlatego też wiele osób decyduje się na budowę ogrodzenia. Niestety, nie zawsze jest to proces prosty i łatwy, ponieważ wiele wymogów i przepisów trzeba spełnić, aby mieć pewność, że nasze ogrodzenie jest legalne i bezpieczne.
 
Po pierwsze, warto pamiętać, że ogrodzenie można postawić tylko na własnej działce, co do której posiadamy tytuł prawny uprawniający nas do wykonywania robót budowlanych. Ponadto, nie może ono stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt, dlatego nie wolno umieszczać na nim ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła czy innych podobnych wyrobów. Wszystko to jest uregulowane w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 
Poza tymi ogólnymi wymogami, istotne są także przepisy prawa miejscowego, takie jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, a także uchwała krajobrazowa regulująca standardy jakościowe i rodzaje materiałów, z jakich można wykonać ogrodzenie.
ogrodzenie domu, przęsła klasyczne bogate pałacowe
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajdują się także informacje na temat planowanej budowy dróg oraz zmian W przypadku naruszenia wspomnianych przepisów trzeba liczyć się z interwencją organu nadzoru budowlanego i koniecznością przebudowy, a nawet rozbiórki części lub całości ogrodzenia. Inwestycja może również zostać uznana za samowolę budowlaną i wówczas podlegałaby legalizacji. Taka sytuacja niesie za sobą nie tylko koszty i niepotrzebne kłopoty, ale też obniża wartość nieruchomości, w której znajduje się niezgodne z prawem ogrodzenie.
 
Dlatego też, przed podjęciem decyzji o budowie ogrodzenia, warto dokładnie zapoznać się z aktualnymi przepisami i zasadami, którymi powinno ono odpowiadać. Warto też zasięgnąć rady fachowców, którzy pomogą w doborze odpowiedniego materiału, koloru i wysokości, a także udzielą informacji o dodatkowych wymogach, które należy spełnić w danej okolicy. W ten sposób unikniemy niepotrzebnych problemów i zyskamy gwarancję, że nasze ogrodzenie jest zgodne z prawem i bezpieczne dla otoczenia.
 
 

To może Cię zaciekawić : Ogrodzenie metalowe a bezpieczeństwo

 

ogrodzenie palisadowe, podmurówka i przęsła nowoczesne

Orzecznictwo o ogrodzeniu

Orzecznictwo dotyczące ogrodzeń jest bardzo rozległe. W myśl uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 października 2016 roku, roboty budowlane i obiekty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę i nie są zgłaszane, mogą być regulowane przez artykuły 50 ustępu 1 punktu 2 lub 4 oraz art. 51 ust. 7 prawa budowlanego, jeśli roboty budowlane są wykonane zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 2 lub pkt 4. Oznacza to, że każdy obiekt budowlany może zostać oceniony pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami (art. 50 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego).
 
W przypadku ogrodzenia, warto rozróżnić sytuację, gdy decydujemy się na ogrodzenie zabudowanej posesji (np. z domem) i niezabudowanej. Orzecznictwo sprzed nowelizacji prawa budowlanego obowiązującej od 19 września 2020 roku nadal jest ważne. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2016 roku (sygn. akt II OSK 1463/16), ogrodzenie zabudowanej posesji jest uważane za urządzenie techniczne związane z istniejącymi na działce zabudowaniami. Natomiast ogrodzenie niezabudowanej posesji stanowi obiekt, o którym mowa w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego. Ta kwalifikacja będzie miała znaczenie dla organu nadzoru budowlanego w wyborze ewentualnej procedury legalizacyjnej w sytuacji samowolnej budowy ogrodzenia lub budowy ogrodzenia naruszającej przepisy prawa. Przykładowo, ustalenie, że ogrodzenie zostało wzniesione na zabudowanej posesji, co oznacza, że jest ono urządzeniem technicznym, pozwala na zastosowanie trybu postępowania przewidzianego w art. 50 i art. 51 prawa budowlanego, a nie art. 48
ogrodzenie domu, podmurówka i przęsła metalowe

Kiedy jest potrzebna zgoda na ogrodzenie ?

W pewnych sytuacjach inwestor potrzebuje zgody organu administracji budowlanej, aby móc wybudować ogrodzenie o wysokości przekraczającej 2,2 metra lub na terenie objętym ochroną konserwatorską. W takich przypadkach, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zgoda ta jest konieczna, by móc rozpocząć budowę.
 
W przypadku budowy ogrodzenia na terenie wpisanym do rejestru zabytków, potrzebne jest zgłoszenie robót budowlanych oraz pozwolenie konserwatorskie. W zgłoszeniu należy określić szczegóły budowy, właściciel nieruchomości musi też dostarczyć odpowiednie dokumenty i oświadczenia, takie jak pozwolenie środowiskowe czy uzgodnienia. Zgłoszenie powinno zostać dostarczone co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem budowy, a w tym czasie organ administracji budowlanej może wnieść sprzeciw.
ogrodzenie domu, podmurówka i przęsła metalowe

Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu.Kontakt

Przeczytaj artykuł: Montaż ogrodzenia – na co zwrócić uwagę

Przeczytaj artykuł: Bramy wjazdowe dwuskrzydłowe
 
 
 
 
Nasza galeria zdjęć znajdziecie również na :