Spór z sąsiadem to sytuacja, w której dwie strony nie zgadzają się co do praw i obowiązków wynikających z posiadania nieruchomości.