Unikaj konfliktów sąsiedzkich:

Przewodnik po przepisach budowlanych dla budowy ogrodzenia

Budowa ogrodzenia wokół swojego domu może szybko stać się źródłem konfliktu z sąsiadami, szczególnie gdy jest ono wspólne. Aby uniknąć takich sytuacji, warto poznać i przestrzegać przepisy budowlane dotyczące ogrodzeń.

W naszym przewodniku omówimy wszystkie ważne wymagania prawne i wyjaśnimy, jak je spełnić, aby uniknąć problemów i budować zgodnie z prawem. Czytaj dalej i dowiedz się, jak stawić ogrodzenie między sąsiadami bez konfliktu.

ogrodzenie między sąsiadami

Ogrodzenie przy sąsiadach

 
W przypadku budowy ogrodzenia względem działki sąsiada, istotne jest wcześniejsze uzgodnienie lokalizacji granicy. Idealnie, ogrodzenie powinno być postawione bezpośrednio na granicy, jednak nie zawsze jest to możliwe z powodu braku zgody ze strony sąsiada. W takiej sytuacji, najlepszym rozwiązaniem jest budowa ogrodzenia w całości na własnej działce.
 

W przypadku budynków szeregowych, gdzie nierzadko dochodzi do problemów z prywatnością, najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie ogrodzenia palisadowego lub gabionowego, które stanowią skuteczną barierę dla sąsiadów. Warto rozważyć takie rozwiązanie, aby zachować prywatność na swoim terenie.

 

Sąsiad postawił ogrodzenie na Twojej działce ?

Jeśli znajdziemy się w sytuacji, w której nasz sąsiad postawił ogrodzenie na naszej działce, należy wiedzieć, że jest to naruszenie naszych praw własności. Prawo budowlane jasno określa, że ogrodzenie powinno znajdować się wyłącznie na własnej działce i że wyjście z nawet tylko fundamentów poza tę granicę jest zabronione.
 
Aby rozwiązać ten problem, należy wezwać geodetę, aby ponownie ustalić granicę naszej działki. Po wyznaczeniu granicy, będziemy musieli pokazać naszą własność, a także nasz sąsiad będzie musiał to uczynić. W ten sposób możemy uzyskać jasne i niepodważalne potwierdzenie granicy naszej działki.
 
Jeśli sąsiad nie zgodzi się na usunięcie ogrodzenia z naszej działki, będziemy musieli podjąć dalsze kroki, aby uzyskać odpowiednie rozwiązanie. W takim przypadku warto skonsultować się z prawnikiem lub złożyć pozew do sądu.
 
Pamiętajmy, że nasze prawa własności powinny być respektowane i że każde naruszenie tych praw może być skutecznie zaskarżone. Dlatego ważne jest, aby w takich sytuacjach działać odpowiedzialnie i skonsultować się z odpowiednimi specjalistami, aby uzyskać najlepsze rozwiązanie dla naszej sytuacji.
ogrodzenie palisadowe, podmurówka i przęsła nowoczesne

Kto ponosi odpowiedzialność za budowę i utrzymanie ogrodzenia między dwoma posesjami?

 
Czy jest ono własnością jednego ze sąsiadów, czy też jest ono wspólne? Te pytania często pojawiają się w kontekście sąsiedzkich relacji. W Polsce przepisy budowlane dotyczące ogrodzeń zostały zawarte w Kodeksie Cywilnym. Zgodnie z Art. 154, ogrodzenia (np. mur, płot, miedza, rowy itp.) znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, są założeniem do wspólnego użytku.
 
Z reguły sąsiedzi starają się dobrze dogadać w kwestii wspólnego ogrodzenia i pokryć jego koszty w równych częściach. Należy jednak pamiętać, że bez zgody jednego ze sąsiadów, nie ma możliwości dochodzenia roszczeń finansowych. W przypadku, gdy ogrodzenie częściowo znajduje się na terenie sąsiedniej działki, właściciel tej działki może żądać jego przesunięcia.
 
Budowa ogrodzenia po połowie na terenie każdej z działek jest też dobrym rozwiązaniem, ale w przypadku napiętych relacji, warto je postawić tylko na własnym terenie. Sąsiad będzie mieć jednak prawo do korzystania z niego. Aby uniknąć nieporozumień i konfliktów, warto dobrze zastanowić się nad kwestią ogrodzenia i omówić ją ze swoim sąsiadem.

 

ogrodzenie domu, podmurówka i przęsła metalowe

Jakie są przepisy o utrzymaniu płotu z sąsiadem ?

Art. 154 Kodeksu Cywilnego, który reguluje kwestie ogrodzenia między sąsiadami, określa obowiązek współponoszenia kosztów utrzymania płotu. W praktyce oznacza to, że każdy z sąsiadów, którzy korzystają z ogrodzenia, jest odpowiedzialny za jego utrzymanie, niezależnie od tego czy płot został postawiony zgodnie z ich życzeniem, czy bez ich zgody. W przypadku gdy jedna z osób nie jest zainteresowana partycypowaniem w kosztach utrzymania, nie ma możliwości dochodzenia tych roszczeń.

Jak uniknąć problemów sąsiedzkich ?

Aby uniknąć potencjalnych konfliktów, ważne jest, aby uzyskać zgodę sąsiada na budowę ogrodzenia. W przypadku, gdy część ogrodzenia będzie znajdować się na terenie sąsiedniej działki, brak zgody może prowadzić do rozbiórki ogrodzenia.

  • Aby zapobiec takim sytuacjom, zaleca się zawarcie umowy z sąsiadem. Umowa powinna zawierać następujące informacje:
  • dane osobowe wszystkich stron,
  • numery działek,
  • informację o podziale kosztów postawienia ogrodzenia,
  • informację o sposobie podziału kosztów zakupu materiałów,
  • podpisy wszystkich stron.

Do umowy należy dołączyć projekt ogrodzenia i spis materiałów, które będą wykorzystane w budowie.

ogrodzenie domu, podmurówka i przęsła metalowe

Zmiany w prawie budowlanym

Nie wymagane jest zgłoszenie budowy ogrodzenia o wysokości do 2,2 mPrzepisy dotyczą nie tylko ogrodzeń między sąsiadami, ale również przy ulicach, drogach i terenach publicznychBrak konieczności zgłaszania remontów i przebudów istniejących ogrodzeń

Wymagane Pozwolenie na Budowę OgrodzeniaNiektóre sytuacje wymagają uzyskania pozwolenia na budowę ogrodzenia. Są to m.in.:

Wysokość płotu przekraczająca 2,2 mOgrodzenie dzielące dwie działki z znaczną różnicą wysokości, wymagające budowy muru oporowego

W takich sytuacjach, właściwe starostwo powiatowe lub urząd miasta jest uprawnione do wydania pozwolenia na budowę ogrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Ogrodzenie i jego odległość od drogi gminnej

Wiele osób zastanawia się, jaką odległość powinno mieć ogrodzenie od drogi gminnej. Otóż, prawo reguluje tę kwestię, zabraniając, by żaden element ogrodzenia wystawał poza obręb działki i przekraczał linii rozgraniczającej drogę.Jeżeli planujemy budowę ogrodzenia przylegającego do drogi, warto wcześniej sprawdzić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czy nie planuje się w przyszłości rozbudowy drogi. W takim przypadku lepiej jest już na początku odpowiednio dostosować odległość ogrodzenia, aby uniknąć późniejszych problemów związanych z jego rozbiórką.
 
W przypadku ogrodzeń zlokalizowanych na skrzyżowaniu dróg, może być konieczne zastosowanie tzw. “ścięcia” narożnika, by umożliwić kierowcom bezpieczne poruszanie się i dobrą widoczność.Aktualnie, według najnowszego prawa budowlanego z 2019 roku i Art. 29. 1. Prawa Budowlanego, pozwolenie na budowę nie jest wymagane dla ogrodzeń nieprzekraczających 2,2 metra.
 
 

Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu.Kontakt

Przeczytaj artykuł: Montaż ogrodzenia – na co zwrócić uwagę

Przeczytaj artykuł: Bramy wjazdowe dwuskrzydłowe 
 
 
 
Nasza galeria zdjęć znajdziecie również na :